Trianon Társaság Országos Tagozat

 

 

 

Mándoki Andor:

 

Az európai keresztény civilizáció jövője

 

 

A XX. század elején a fehér keresztény ember méltán tarthatta még a világ vezető erejének az európai civilizációt. Mára ez már a múlté. A keresztény- és Európa-ellenesség jegyében generált világháborúk szétrombolták ezt az erőt, hatalmat. Eszmélő gyermekkoromban nagy érdeklődéssel lapozgattam az I. világháborúról szóló képes köteteket. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy a központi hatalmak mindenütt az ellenség földjén mélyen bent vannak, és a háborút vereséggel végzik. Felnőtten megismerve Wilson amerikai elnök békéltető, hamis pontjait, még inkább értetlenül álltam Trianon és Versailles békediktátumai előtt. Megrettenve éltem át a II. világháborútr és a szovjet rémuralmat, kérdezve, hogy miért történnek ezek a szörnyűségek, és miért pont Európában? A rendszerváltó események elemzése döbbentett rá a világot uraló, irányító gyűlölettel terhes háttérerők létezésének felismerésére.

Egypólusú világrend

A globális pénzvilág egypólusú világrendet akart felépíteni, a Földi Királyságot. Ehhez igényelt csekély létszámú arisztokratikus elitet, gondolkodásra képtelen, lusta szakbarbár értelmiséget és egy robotoló, fogyasztó konzumidióta rabszolgatömeget. Ennek érdekében törte meg a XX. században az európaiak gyarmatbirodalmát. A világháborúk után erre találja ki a gazdaság feletti uralom megszerzésére a globalizáló gazdaságpolitikát, az újkori gyarmatosítást a nemzetgazdaságok felszámolásával. A globalizáció sikerrel számolja fel Amerikában, Európában a fehérek földjén a nemzetgazdaságot. A siker titka: visszatérés az Aranyborjú imádásához, a hazugság, csalás, tolvajlás technikájához, a becsapáshoz, átveréshez. A siker növelése érdekében ennél még tovább is megy, az európai keresztény civilizációt akarja tönkretenni, felszámolni, mint a globalizáció feltételezett ellenlábasát. Európa technikai tudását veszi át Amerika, majd a tőke és a munkaerő szabad áramlását biztosítva Keletre telepíti azt a globalizáció, a profit növelésének gerjedelméből fakadóan mérhetetlen munkanélküliséget hagyva a technika szülőföldjén. Kibérli az amerikai LaRouch szenátort, hogy hirdesse Európában ennek hazug nagyszerűségét.

Így hiúsította meg ostoba módon a pénzvilág saját tervét, az egypólusú világrend létrehozását. Az emberiség szerencséjére ugyanis ma már többen építenek világbirodalmat. Élen jár Kína és Oroszország. Az előbbi rövidesen lekörözi az Amerikai Egyesült Államokat. Remélhetőleg így fuccsol be a globalizáció terve a világ feletti uralom megszerzésére. Ilyenképp talán megmenekülhet az emberiség a Földi Királyság apokaliptikus víziójától. Amiért tenni is kell még, hogy végleg megbukjon a terv, és ne legyünk a pénzvilág urainak rabszolgái.

Keresztény- és Európa-ellenesség

Amennyiben van muszlim-, cigány és egyéb kisebbségellenesség, antiszemitizmus, úgy lennie kell keresztényellenességnek is. Ezek az ellenérzések egymást feltételezik. A XX. században Európa vezető szerepét a világban felszámolták. Európa-ellenesség nélkül, ez nem jöhetett volna létre. Az utóbbi évszázad eseményei az európaiak ellenére szánt történések sorozata volt. Civilizációjuk szétverése folyik. Tudásuk, gazdaságuk megszerzéséért, vallásuk, hitük, erkölcseik szétveréséért van háború ellenük a globalizáció ürügyén most is, az utóbbi évtizedekben. Európa azért ellenség, mert fehér keresztény emberek lakják, mert vezető szellemi erő tulajdonosa, és mert birtokolta a fél világot. DetronizáIása a XIX. század elején Monroe amerikai elnök nyilatkozatával veszi kezdetét: „Amerika az amerikaiaké!" Ezt követően a gyarmatosítóknak el kell hagyniuk Amerika területét. Majd jön a XX. század, amikor is két világháború után fel kell számolni Európa gyarmatait. Vezető helyét a világban át kell adnia az Egyesült Államoknak, mert a pénzvilág urai így kívánják, a Föld feletti uralmuk megszerzése érdekében.


Európa története a XX. században megrontásának históriája. A Lusitania megtorpedóztatása teremti meg a lehetőségét, hogy az Egyesült Államok hadat üzenjen a központi hatalmaknak a háború befejezése előtt. Wilson amerikai elnök hamis békepontjai veszik rá az ellenfeleket a fegyverszünet és a béke elfogadására. Kapják a teljesíthetetlen diktátumokat, amelyek szülik a következő háborút. Még előtte tőkés segítséggel hozzák létre a Szovjetuniót Európa megosztására, és a következő háború egyik ellenfelének. Ugyancsak kisarjad a pénzvilág segítségével a nácizmus is, a szovjetek ellenfelének, a II. világháború drámájához. Pótlólagos feladata még a zsidók üldözése, az antiszemitizmus kivirágoztatása a társadalmi béke megbontására Európában. Mindezek jól szolgálják a keresztény- és az Európa-ellenes gyűlöletet. Kitör a II. világháború, rettenetes pusztítást okozva. A partraszállás késleltetése, fél Európa átengedése a bolsevizmusnak ugyancsak a vak gyűlölet jegyében fogant meg.


A háború után tovább rombolják Európát. Felszámolják az európai gyarmattartók birodalmait, sorra-rendre mindegyiket. Rabszolgának adják el Kelet Európa népeit a szovjetek hasznára, pusztítva még ezzel is a keresztényeket. Majd jön a hidegháború, a fegyverkezési hajsza, felkészülés a III. világháborúra atombombával, a keresztények, európaiak kiirtására. Időközben találtak egy lukratívabb megoldást, a globalizációt, amelyik megsokszorozza a szegénységet és a nyomort, mely éppúgy gyilkol, mint az atombomba. E vetélkedésben furcsa menetrendszerűséggel követik az új amerikai fegyvertípusokat a hasonló szovjet típusok. Erősítve így a Szovjetuniót, hogy most már biztonsággal győzhesse le Európát. Ezek mind a keresztények és az európaiak elleni érzületből fakadnak. Persze, morbid szellemeskedéssel túl lehet lépni mindezen, holmi összeesküvés-elméleteket huhogva. A tények azonban nem hazudhatók el.


A keresztények elleni támadás a második világháború után több mint másfél millió német hadifogoly likvidálása is az amerikai táborokban, „eisenhoweri" módon, a szabad ég alatt, földbe vájt üregekben, halálra éheztetve, akár még kannibalizmusra is késztetve a szerencsétleneket. Meg kellett halniuk, mert keresztények, európaiak voltak. (James Bacque: Other Losses, Stoddard Publishing Co. Ltd. Toronto, 1989.) A hadifoglyok ellátmánya, az amerikai becsületes adófizetők pénze még el is tűnhetett a pénzcsinálás tébolyulatában. Hasonlóan gyilkolja a szovjet rémuralom is az európai keresztényeket fogolytáboraiban, a gulágon. Tel-Avivban 2007 október 10-én a Hilton szállóban egy rendezvényen Simon Perez elnök bejelenti, hogy felvásárolják Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot. Nemrégen pedig Elie Wiesel budapesti előadásában közli: „A keresztényeknek már eljött a Messiás, a zsidók számára még nem..." Az egyik a mennyországi, a másik a földi boldogulást ígéri népének. Az európaiak gazdaságát pusztítják, gyarmatait elveszik, hitüket, vallásukat, erkölcseiket mérgezik, rombolják. Az Európa- és keresztényellenesség a XX. században sokba került: több mint 150 millió ember veszítette el életét, amiből 6 millió a zsidó áldozat.
Fordult a világ. Ázsiát erősítve Európát gyarmatosítja a pénzvilág a globalizációval. Az egykori gyarmati kizsákmányolásnál a mostani sem jobb! Úgy tűnik, hogy Európa sorsa a XX.. században a keresztényellenesség jegyében pecsételődött meg. A felebaráti szeretet sem kötelez azonban arra, hogy önfeladóan tűrje ezt, még Jézus Krisztus szerint sem. Védje magát Európa!

Európai Unió

A nyugati világ gyarmatbirodalmainak igazi urai, haszonélvezői mindig leginkább a kereskedők, bankárok, befektetők, a pénzvilág reprezentánsai voltak. Ők adták a pénzt a gyarmatosító hódításokhoz. A nemzeti zászlót lobogtató népek a katonákat, a hullákat és az uralmat fenntartó tisztségviselőket szolgáltatták. A pénzvilág urai, a háttérhatalom a XX. században az európai gyarmatosítókat az Egyesült Államokra cseréli le. E célt szolgálták a világháborúk, és most a globalizáció.
Ezt ismerte fel a II. világháború után De Gaulle tábornok és a francia, német, olasz kereszténydemokrata politikusok egy csoportja. Létrehozták az Szén- és Acélközösséget, az Európai Unió elődjét. Az angolszász vadkapitalizmus ellenére kialakították a felebaráti szeretet szellemében fogant, közjót megvalósító piacgazdaságot, az emberközpontú, élhető kapitalizmus változatát. A hatvanas évek elején megjelent egy tanulmány Nyugat-Németországban. A szerző arra hívja fel a figyelmet, milyen balgaság hagyni, hogy a tradíciók és történelem nélküli szuperhatalmak kijátsszák, leigázzák Nyugat-Európát, mikor annak gazdasági, szellemi, erkölcsi ereje különb azokénál. Az Európai Unió létre is jön, de amerikai gyámság alatt, a globalizáló gyarmatosítás keretei között, annak érdekében. Jelenleg 27 ország részvételével, 4 millió négyzetkilométeren, 500 milliós lakosságával jelentős szerepet tölthetne be, ha nem lenne a globalizáció foglya.
A globalizáció a nemzeti gazdaságokat teszi tönkre, leépíti az életszínvonalat, akadályozza a gyarapodást, szegénységet, nyomort hoz létre. Válságokat generál a gazdasági rontás. Ezeket megszorításokkal kezeli. A gazdaság élénkítéséhez a piaci kereslet növelése szükséges. Forráselvonással ez lehetetlen. Pénz kell a gazdaság bővítéséhez. Ezt még az ostoba is beláthatja. Nem úgy a globalizálók. Ebből következtethető, hogy a globalizáló válságok kezelése szándékos pusztítás. Jólétet is teremthetne a globalizáció. Nem azt teszi! Támadás ez az európaiak, a keresztények ellen. Helyettesíti az atombombával tervezett III. világháborút az EU szétverésére, az európai keresztény civilizáció megsemmisítésére.
Az unió helyzetét jellemzi a nemrég elhunyt Molnár Tamás, Amerikában élt kereszténydemokrata tudós. Utolsó nyilatkozatai egyike arról szólt, hogy Amerika miért nem tartja riválisának Európát: „mert már gyarmatosította". Barát nem gyarmatosítja a barátját, csak az ellenségét!
Hír jelenik meg 2005-ben, hogy az amerikai titkosszolgálat 2020-ig terjedő időre prognózist ad a világ sorsáról. A Föld lakói megközelítik a nyolcmilliárdot. A szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak lesznek, vagyis a globalizáció sikeresen rabolja ki a Földet. Kína és India egyre erősebb, a XXI. század az ázsiaiaké. Elemzők jósolják az EU szétesését, muzulmánok lepik el Európát. Ez utóbbiak akár a globalisták szándékai is lehetnek. Hiszen a prognózisok inkább tervek, mint jövendölések, ami ugyancsak az Európa-ellenességre utal. Az ellentét a gyarmatosító és a nemzeti gazdaságpolitika között feszül. A globalizálóknak csak gyarmatosított Európára van szükségük. Az EU-t ellenlábasai szívesen látnák válságban, szétverve, pénzét devalválódva, földjét muszlimokkal elárasztva. Jelenlegi vezetői talán még nem ismerik fel mindezt, vagy elégedettek kollaboráns részvételükkel, megszolgált sorsukkal?
Az Európai Unió jelenleg egy gyarmat. A globalizáció igájától meg kell szabadulnia. Térjen vissza keresztény gyökereihez. Egyesítse Európa nemzeteit egy világbirodalomban. Mentse meg az európaink évezredes keresztény civilizációját. Ha nem teszi, akkor elpusztul, megsemmisül. Vége a komédiának!

Európai Társult Nemzetek Szövetsége

A jövőt tervezve a globalizáció érdeke az eurót gyengíteni, hogy ne legyen a dollár vetélytársa, az EU-t hagyni szétesni, vagy bővíteni idegenekkel, a vallási, kulturális feszültségek növelésére. Ne erősödjön meg az unió, legyen gyarmat, a globalizáció céljait szolgálva. Az európaiak érdeke ezzel ellentétes: nemzeteiket gazdaságilag, védelmileg és kulturálisan egyesíteni a világ feletti uralomért folyó globalizáló hatalmi harc ellenében, amelyik a fehérek keresztény civilizációjának elpusztítására tör. Ilyen értelemben az Urálon túlra is, az orosz kultúra határáig, a Csendes-óceán partjáig terjed az európai keresztény civilizáció érdekszférája.
Az európai nemzetek nyelvük, kultúrájuk, identitásuk megőrzése mellett társulásba tömörülhetnének - gazdaságuk, védelmi erejük integrálásával - a globalizáló világgazdasági verseny kihívásainak kivédésére, a gazdaság hatékony működtetésére, a szociális gondoskodás, a közjó legteljesebb biztosítása érdekében, valamint a gyarmatosító globalizáció elhárítására törekedve.
Az európai nemzetek olyan társulása jöjjön létre, amelyik elveti a keresztény és Európa-ellenes globalizáló, angolszász típusú, XIX. századi vadkapitalizmust, az istentelenek uralmát. Vissza kell térni a keresztény erkölcsi alapokon nyugvó, közjót teremtő, a XX. században már működött, emberközpontú szociális piacgazdasági modellhez, fejlesztve azt a köztulajdon bővítésével, a szociális gondoskodás érdekében. Ami a kapitalizmus eddig ismert legfejlettebb, leghatékonyabb változata lehet. A különböző gazdasági fejlettségű országok számára nem valószínű, hogy szükséges a közös pénz. Az összehangolt gazdaság viszont igen. Vámmentes és pénzmentes cserével, klíring-elszámolással talán jobban járnának a társultak. A világpiaci versenyben is előnyhöz juthattak összefogással...


A szövetkezés célja lehet kitörni az alacsonyrendű globalizáció igájából, lerázni azt. Kiszabadulni a kamatszedő uzsora karmaiból. Visszaszerezni a pénzügyi önállóságot a társultak számára. Egyesíteni a gazdaságot és a katonai eret a védekezésre. Megőrizni a keresztény kultúrát, és továbbvinni a fehér ember évezredes európai civilizációját.


Az európai társult nemzetek óriási érőt képviselnének! A 22 millió négyzetkilométer föld feletti hatalom, ennek mérhetetlen anyagi kincsei, a 700 millió főt kitevő lakosság munkaereje révén, évszázadok felhalmozódott tudásával, korszerű katonai erejével, két évezred keresztény kultúrájával, Istenbe vetett hitével, felebaráti szeretetével hosszú ideig a világ egyik, megkerülhetetlen hatalmává válhatnának. Ami még fontosabb: az európai fehér emberek keresztény civilizációja így élheti túl az újkori Aranyborjú-imádó barbárok globalizáló támadását, és őrizheti meg a mindenható Istenbe vetett hitük fennmaradását. A francia szellemiség, a német technikai tudás, a hatalmas orosz anyagi gazdagság a társulást világbirodalommá teheti, polgárainak és - a keresztény felebaráti szeretetből fakadóan - a Föld többi lakójának jóléte érdekében munkálkodva. Közös nyelvük az elegánsan gördülő francia lehetne. Ebben a társulásban Európán kívüli idegen nációknak, kultúráknak semmi keresnivalójuk.


Európa az európaiaké!

Epilógus

Európát, a keresztényeket halálra ítélik. Európa bűne, hogy keresztény, és az „eredeti bűntől" terhelt embert megváltani akaró Jézus Krisztust követi. Akit halálra ítéltek, megfeszítettek, feltámadott, s hatalma a felebaráti szeretet hirdetésével azóta is töretlen. Ezt akarják elpusztítani! A keresztény Európa életben maradhat, ha visszatér keresztény gyökereihez, és kitör a rabló globalizáció igájából, a gyarmati sorából. Az Aranyborjú-imádók globalizációja megbukott, vele együtt a multikulturális program is. A népeknek nem kell az istentelenek zagyvasága, a bábeli zűrzavar. Ezért ha Európa fel is adja magát, mi magyarok ne tegyük. Térjünk meg az egy Istenhez, Jézus Krisztus felebaráti szeretetéhez, a családhoz, hazánkhoz, az emberhez, környezetünk, a természet védelméhez.

 

Ha marad a habzó szájjal fröcsögve üvöltő Cohn-Benditek uniója, akkor lépjünk ki belőle. Csak ádáz, undorító ellenségeinket veszíthetjük el. Addig se legyen eurónk. Legyen stabil forintunk és erős hadseregünk, gazdaságunk.


Fogjunk össze. Keressünk barátokat, védelmet Keleten! Legyünk mi is erősek és gazdagok.

 

Ne féljünk kimondani az igazságot!